Search processen

Executive search processen

I vor søgen efter egnede kandidater anvender vi personligt netværk samt søgning i emnedatabaser, hvor vi også anvender internetbaseret søgning.

 

Evaluering af kandidater baseres på vort mangeårige arbejde med rekruttering og udvælgelse suppleret med validerede personanalyser og referencekontrol.

 

Da hver søgning og udvælgelse er unik og alle opgaver behandles individuelt, kan følgende betragtes som generelle retningslinier for processen.

Foranalyse

 • Fastlæggelse af målgruppe og søgemetode.

 • Identifikation af mulige emner og fremskaffelse af relevante basisinformationer.

 • Fortrolig kontakt til potentielle kandidater samt verifikation af gensidig interesse for en videre dialog.

Research

 • Introduktionssamtale med virksomheden med gennemgang af dennes forretningsområder, organisation, personalepolitik og firmakultur.

 • Samtaler med ledende medarbejder indenfor det givne ansvarsområde, hvis det skønnes relevant.

 • Udarbejdelse af stillingsbeskrivelse og kandidatprofil i overensstemmelse med vor klients ønsker og virksomhedens behov.

Udvægelse

 • Successiv verifikation af motivation og interesse hos kandidater samt umiddelbar vurdering af egnethed og relevansen af fortsat dialog.

 • Målrettede interviews med potentielle kandidater efter et succesfuldt indledende verifikations møde.

 • Personligheds- og adfærdsanalyser samt kontrol af fagligt niveau.

 • Supplerende test i henhold til behov.

 • Omhyggelig referencekontrol.

Præsentation

 • Glasford International Danmark konsulenter deltager aktivt i alle dele af præsentationsfasen.

 • Første præsentation af de 2-4 mest kvalificerede og motiverede kandidater foregår på vort kontor.

 • Anden præsentation af 1-2 kandidater foregår hos vor klient, eventuelt med inddragelse af flere personer fra virksomheden.

 • Kontraktforhandling og ansættelse.

 • Opfølgningsmøde med den nye leder efter ca. 3 måneders ansættelse.

Glasford International Danmark, DTU Science Park, Agern allé 5A, 2970 Hørsholm, Tel.: +45 33 15 45 15, glasford@glasford.dk